Andre projekter

Danske Bladtegnere

Som medlem af Danske Bladtegnere får man ind imellem til opgave at skildre dronning Margrethe. Ulla Dietls collage med søjleinskriptionen "TAK fra de kulørte blade" fra 1991 blev lavet til Foreningens "dronninge-udstilling" i København det år. Udstillingen kom i 1992 på tourné til de baltiske landes hovedstæder i anledning af Baltikums selvstændighed og den danske dronnings statsbesøg i Tallinn samme år.

Collagen har siden været bragt i andre sammenhænge. Blandt andet i Jane Aamunds bog "Det kongelige NU - Kongefamilien skildret af Danske Bladtegnere gennem 25 år" fra 1996.

Fotografiet af Ulla Dietl med collagen stammer fra en omtale af udstillingen i ugebladet Søndag. (Foto John Vanges).

Avisens Håndskrift

Danske Bladtegnere 1983-2008
Bogfabrikken 2008
ISBN 978-87-7297-653-1

Redaktion: Claus Seidel, Annette Carlsen, Lars Vegas Nielsen og Lars-Ole Nejstgaard
Omslag: Bob Katzenelson
Grafisk tilrettelægning: John Ovesen

"Avisens Håndskrift - Danske Bladtegnere 1983-2008" udkom i anledning af foreningen Danske Bladtegneres 75 års jubilæum i december 2008. Jubilæumsbogen præsenterer tegninger af foreningens medlemmer i de 25 år, der er forløbet, siden Hans Edvard Nørregaard-Nielsen i bogen "Avisens Håndskrift - Dansk Bladtegning gennem et halvt århundrede" beskrev udviklingen i dansk bladtegning fra 1933 til 1983.

Opslaget viser eet af Ulla Dietls 5 bidrag til jubilæumsbogen.

The New World Museum I-II

I 1992 samarbejdede Danske Bladtegnere og AIDA (Association Internationale Defense des Artistes) om udgivelsen af to album. Tegnerne blev bedt om at bidrage med bud på deres mening om situationen i Østeuropa efter Murens fald og om østeuropæiske kunstneres mulighed for at ytre sig i "den nye verdensorden".

"The New Word Museum I og II" , som også blev vist i baltiske dagblade, er Ulla Dietls kommentarer til situationen, som hun så den i 1992.

Fidibussen

Danske Bladtegneres "eget" og hidtil eneste selvudgivne julehæfte, Fidibussen, udkom i november 1985. Udgivelsen havde bidrag fra adskillige af foreningens brave medlemmer og ditto tekstforfattere, blandt andre Dan Turell og Piet Hein. Sidstnævnte skrev en Danmarkssang, som komponisten Fuzzy komponerede en melodi til, og noderne fulgte med hæftet. Sangen blev desuden optaget på kassettebånd (i begrænset oplag) i Fuzzys studie og indsunget af det til lejligheden nystiftede "Bladsangerkor" - de i hæftet medvirkende tegnere.

Ulla Dietls bidrag til Fidibussen: "Det store spind - eller Kvinden i nettet" og "Formiddagsbladet - den daglige humørspreder".

Nisser og Engle

Utallige er de juletegninger, som Ulla Dietl gennem årene har leveret til ugebladenes juletillæg, magasiner, hæfter og bøger. Nisser og engle hører til hendes yndlinge.

Composers' Biennale

Plakat til Dansk Komponistforenings Biennale. I 1990 i sort/hvid udgave - til Biennalen to år senere blev samme plakat optrykt i farver. Ulla Dietl lavede desuden program, annonce, kort og T-shirt til begivenheden.

Portrætter

Under tegneruddannelsen, 1956-60, var Ulla Dietl (under signaturen Bys Dietl) i en periode portrættegner på Ingeniørens Ugeblad. Bladets daværende chefredaktør, Joakim Jerrik, havde hver uge en prestigefyldt "Ugens samtale" (interview) med fortjenstfulde mænd (altid mænd), som blev hædret med en tegning i stedet for et "almindeligt" fotografi.

Trine, Jacob og hunden Tusse

Den første spæde begyndelse til de børnebøger, som Ulla Dietl senere skrev og tegnede, blev gjort i Alt for Damerne i 1964. Trine, Jacob og hunden Tusse var en samleserie, der handlede om hendes egne børn og deres meriter. I en periode udkom hver uge to eller tre billeder, som kunne klippes ud og klistres ind i et hæfte, der fulgte med bladet.

Kulørte blade

TAK fra de kulørte blade.

Kærnehuset

Børnene i Kærnehuset

Serien om "Trine, Jacob og hunden Tusse" førte til, at Ulla Dietl i et par år skrev og tegnede en ugentlig episode om "Børnene i Kærnehuset" til Alt for Damerne. Igen var det hendes egne børn, der var inspirationskilden og denne gang optrådte de med deres rigtige navne, Malene og Christian.